KOMUNIKAT W SPRAWIE KURSU PODSTAWOWEGO NA SĘDZIEGO PIŁKI SIATKOWEJ 2018

Home/Aktualności, Slider/KOMUNIKAT W SPRAWIE KURSU PODSTAWOWEGO NA SĘDZIEGO PIŁKI SIATKOWEJ 2018

KOMUNIKAT W SPRAWIE KURSU PODSTAWOWEGO NA SĘDZIEGO PIŁKI SIATKOWEJ 2018

Celem kursu jest merytoryczne oraz praktyczne przygotowanie kursantów do wykonywania funkcji sędziego piłki siatkowej halowej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Do pobrania:

Szkolenie obejmuje w szczególności zapoznanie kandydatów z następującymi zagadnieniami:

Część teoretyczna kursu:

 • znajomość przepisów gry w piłkę siatkową;
 • wytyczne i instrukcje sędziowania, aspekty praktyczne;
 • protokółowanie zawodów;
 • analiza problematycznych przypadków;
 • ceremoniał zawodów, metodyka wykonywania czynności podczas delegacji meczowej;
 • etyka sędziowska;
 • podstawowa znajomość prawa sportowego – struktura klubu i związku sportowego;
 • wyciąg z przepisów statutowych i organizacyjnych Warmińsko – Mazurskiego Związku Piłki Siatkowej.

Część praktyczna kursu:

 • nauka oficjalnej sygnalizacji sędziowskiej,
 • nauka wykonywania funkcji sędziego I, sędziego II, sędziego sekretarza, sędziego liniowego;
 • zapoznanie z wyposażeniem strefy gry oraz wyposażeniem sędziowskim;
 • współpraca komisji sędziowskiej;
 • sędziowanie symulowanych sytuacji i meczów towarzyskich.

Kurs przeprowadzony jest w formie seminaryjnej z wykorzystaniem materiałów multimedialnych PZPS, FIVB przez czynnych, doświadczonych sędziów szczebla centralnego. Stosowane będą okresowe sprawdziany kontrolne z przerobionych zagadnień.

Kurs podstawowy na sędziego piłki siatkowej kończy się egzaminami:

 1. Teoretycznym ze znajomości przepisów gry w piłkę siatkową,
 2. Teoretycznym i praktycznym z protokołowania zawodów piłki siatkowej,
 3. Praktycznym z umiejętności sędziowania zawodów piłki siatkowej na pozycjach sędziego I,  sędziego II oraz sędziego liniowego.

 

Kryteria kwalifikacyjne*:

 • ukończone 18 lat,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych,
 • niekaralność,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do czynnego sędziowania,
 • przynależność terytorialna do województwa warmińsko – mazurskiego,
 • znajomość dyscypliny i zainteresowanie piłką siatkową, preferencje dla kandydatów czynnie uprawiających piłkę siatkową lub byłych zawodniczek czy zawodników,
 • złożenie wymaganych dokumentów w pierwszym dnia szkolenia,
 1. 2 zdjęcia legitymacyjne,
 2. wypełnienie ankiety rekrutacyjnej wraz z oświadczeniem prawnym o niekaralności i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 3. uiszczenie opłaty za kurs (350 zł-

 

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo ostatecznej kwalifikacji kandydata na kurs podstawowy w oparciu o ustalone kryteria rekrutacji oraz przeprowadzenia kursu od odpowiedniej liczby zgłoszeń.

 

* kryteria wymagana dla nabycia uprawnień sędziowskich z WMZPS.

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

 1. Kto może uczestniczyć w kursie?

Kurs adresowany jest do osób urodzonych w 2000 r. i starszych zamieszkujących na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.

Z uwagi na późniejsze możliwości awansu w hierarchii sędziowskiej (istnieją limity wiekowe), szczególnie zachęcamy licealistów i studentów.

Przed otrzymaniem licencji sędziowskiej konieczne będzie przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji sędziego piłki siatkowej (wystarczy zaświadczenie od lekarza rodzinnego). Zaświadczenie nie jest wymagane do rozpoczęcia kursu.

 

 1. Jak się zgłosić?

Prosimy o wypełnienie podania o przyjęcie na kurs oraz ankiety i wysłanie jej pocztą elektroniczną na adres: sspswm@gmail.com w terminie do 31.10.2018.

Na powyższy adres e-mail można także przesyłać wszelkie zapytania.

 

 1.    Gdzie odbędzie się kurs? Jak długo będzie trwać?

Program składa się z części praktycznej oraz teoretycznej organizowanych min. 3 sesjach weekendowych. Planowane miejsce szkolenia – CUP Ostróda. Termin – listopad 2018. Ze względów niezależnych od organizatora miejsce oraz termin kursu mogą ulec zmianie (informacja  o ostatecznym miejscu i terminie najpóźniej do dnia 2.11).

 

 1.    W jakie dni odbywać się będą zajęcia?

Zajęcia odbywać się będą w weekendy (sobota i niedziela) w godzinach od ok. 10 do ok. 17.

 

 1. Czy otrzymam materiały szkoleniowe?

Tak. Przed rozpoczęciem kursu wszyscy uczestnicy otrzymają niezbędne materiały w formie elektronicznej. Po każdym wykładzie przesyłane będą do uczestników także materiały z zajęć.

 

 1. Skąd będę miał/a pewność, że zostałem/am przyjęty/a na kurs?

Przed rozpoczęciem kursu każda osoba otrzyma e-maila z informacją, czy została zapisana na kurs, czy też zabrakło miejsc.

 

 1. Jakie będą wobec mnie wymagania jako sędziego po ukończeniu kursu?

Przede wszystkim konieczna będzie dyspozycyjność. Zawody są rozgrywane we wszystkie dni tygodnia, ze szczególnym nasileniem w weekendy, przede wszystkim od września do maja. W dni robocze zawody są rozgrywane zwykle w godzinach popołudniowych, w weekendy już od rana. Dlatego ważne, by sędzia mógł przeznaczyć na siatkówkę co najmniej 3-4 dni w tygodniu, w tym koniecznie weekendy.

Wszyscy traktujemy priorytetowo swe podstawowe zajęcia (praca, studia itp.), a na siatkówkę przeznaczamy wyłącznie czas wolny (możliwe są też „urlopy” sędziowskie po pierwszym roku sędziowania), lecz jeżeli jesteś gotów przeznaczyć na sędziowanie np. tylko dwa popołudnia w tygodniu, odradzamy uczestnictwa w kursie.

 

 1. Czy sędzią może zostać czynny zawodnik lub trener?

Co do zasady tak, natomiast praktyka z lat ubiegłych pokazuje, że niezwykle trudne jest pogodzenie obowiązków zawodnika czy trenera z konieczną dyspozycyjnością sędziego. Do uczestnictwa w kursie zachęcamy jednak osoby, które zakończyły wyczynową karierę zawodniczą oraz osoby grające w siatkówkę na poziomie amatorskim.

 

 1. Co mi daje ukończenie kursu?

Ukończenie kursu i zdanie egzaminu jest konieczne do uzyskania licencji sędziego piłki siatkowej i sędziowania jakichkolwiek oficjalnych zawodów piłki siatkowej.

 

 1. Kiedy należy wnieść opłatę za kurs?

Opłatę należy wnieść najpóźniej w dniu rozpoczęciu kursu (przelew na konto SSPSWM)

 

 1. Od kiedy będę mógł/mogła sędziować?

Zależy od terminu zakończenia kursu i zadania egzaminu.

 

 1. Czy będę musiał/a ponieść jakieś dodatkowe koszty?

Tak. Koszt sprzętu sędziowskiego (w tym stroju) oraz opłaty WMZPS – licencja.

 

 1. Jakie zawody będę sędziować?

Osoby, które ukończą kurs będą w początkowym okresie sędziować zawody najniższych klas rozgrywkowych ligi wojewódzkiej, rozgrywki minisiatkówki Kinder + Sport, ligi szkolne, uniwersyteckie, amatorskie jako sędzia pierwszy lub drugi. Jako sekretarz zawodów lub sędzia liniowy,  można będzie sędziować zawody wszystkich szczebli.

 

 1. Jako sędzia będę prowadzić zawody za darmo czy odpłatnie?

Odpłatnie, choć w ramach szkolenia możliwe jest także sędziowanie społeczne.

By | 2018-10-17T21:40:36+02:00 17 października, 2018|